Letní tábory

Přijímáme přihlášky na veškeré letní tábory, které jsme na letošní rok připravili. Splatnost táborů je do 15.6. 2020. Přihlášky podané po těchto termínech je třeba zaplatit neprodleně.

Nechodí mi e-maily od Káčka

V poslední době se na nás hodně obracíte s tím, že vám od nás nechodí e-maily. Skutečnost je ale trochu jiná, postupným pátráním se nám podařilo zjistit, jak to vlastně s těmi “nechodícími” e-maily je.

Navštivte “mitkamjit.cz”

Portál pro sdílení aktivit, nápadů, návodů, cvičebních lekcí a především dobré mysli od středisek volného času / domů dětí a mládeže z Čech, Moravy i Slezska