Informace k obnovení provozu K-klubu

Vážení rodiče a návštěvníci zájmových a volnočasových aktivit v K-klubu,

jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast při zájmovém vzdělávání ve střediscích volného času.

Tímto Vám s radostí sdělujeme, že i K-klub znovu otevírá některé zájmové a volnočasové aktivity. Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v K-klubu a podmínky účasti jsou uvedeny v dokumentu o ochraně zdraví SVČ (ke stažení zde).
 

1) Základní podmínky pro účast na kroužcích a aktivitách

-> vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ (ke stažení zde)
-> rouška a sáček pro odložení roušky
Vzhledem k uvedeným požadavkům v dokumentu není technicky možné splnit předepsané podmínky pro všechny kroužky.


2) Přehled kroužků a zájmových aktivit s informacemi o pokračování

Vypracovali jsme přehlednou tabulku s výčtem všech kroužků a aktivit. U každé položky je uvedeno, jestli bude daný kroužek nebo aktivita pokračovat (některé již byly ukončeny). Tabulka je umístěna zde.

Nejpozději do 12. 5. 2020 prosíme o zpětnou vazbu, zda budete mít zájem pokračovat ve vypsaných kroužcích a aktivitách. Pokud od vás nedostaneme odpověď do tohoto termínu, budeme automaticky počítat s neúčastí.

Nejpozději do 14.5. budou probíhat aktualizace tabulky na našem webu. Pokud jste se přihlásili na pokračování a kroužek otevřen nebude, můžete žádat o vratku (ke stažení zde) (viz Podmínky pro vrácení peněz).


3) Termíny otevření a ukončení kroužků a zájmových aktivit

Pro dospělé: od 11. 5. 2020
Pro děti: od 18. 5. 2020 – dle počtu přihlášených zájemců
Ukončení všech kroužků a zájmových aktivit: 26. 6. 2020


4) Podmínky pro vrácení peněz

Z důvodu státem vyhlášených prázdnin a státních svátků nebo z důvodu zásahu vyšší moci (např. počasí, epidemie atd.) nevzniká právní nárok na vrácení zápisného. Přesto považujeme za slušnost a solidnost vám poměrnou část vrátit, pokud o ni budete mít zájem.
 
V takovém případě vyplňte “Žádost o vrácení peněz” (ke stažení zde) a podejte nejpozději do 15. 6. 2020 (vhozením do schránky budovy čp. 99). Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel. Žádosti budou vyřízeny z naší strany nejpozději do 31. 7. 2020.
Vztahuje se na:
– kroužky a zájmové činnosti předčasně ukončené z důvodu epidemie Covid-19
– obnovené kroužky a zájmové činnosti, ve kterých nepokračujete Vy nebo vaše dítě

5) Letní tábory

Stále přijímáme přihlášky na veškeré letní tábory, které jsme na letošní rok připravili. Platby zatím není nutné provádět. Sledujte náš web a Facebook, kde vás budeme nadále informovat.

Views: (910)