Tábory budou!

Přijímáme přihlášky na veškeré letní tábory, které jsme na letošní rok připravili. Jejich realizace pak záleží na počtu přihlášených. Platby už je možno provádět.

Views: (443)