Přijímáme přihlášky na veškeré letní tábory, které jsme na letošní rok připravili. Jejich realizace pak záleží na počtu přihlášených. Platby už je možno provádět.

(Commenting: OFF)

V poslední době se na nás hodně obracíte s tím, že vám od nás nechodí e-maily. Skutečnost je ale trochu jiná, postupným pátráním se nám podařilo zjistit, jak to vlastně s těmi “nechodícími” e-maily je. Zde uvádíme nejběžnější případy:

1) E-mail je ve složce “Spam” nebo “Hromadné”

Nejčastější příčinou, proč se vám v doručené poště od nás nezobrazí e-mail, je přesměrování e-mailu do složky s nevyžádanou poštou (spam) nebo přesměrování do složky “Hromadné”. Tento jev je typický pro majitele e-mailových schránek od provozovatele serveru Seznam.cz (končící @seznam.cz nebo @email.cz). Toto je bohužel záležitost samotného nastavení serveru e-mailové pošty Seznam.cz a nemáme šanci toto chování žádným způsobem ovlivnit. Jediné, co v tomto případě můžeme doporučit je, abyste se častěji dívali do těchto složek.

2) E-mail přišel druhému rodiči / známému

Dalším důvodem, kdy nám voláte, že vám nepřišel e-mail, je to, že vaší e-mailovou adresu nemáme v databázi. A to jednoduše proto, že vaše dítě registroval někdo jiný na jinou e-mailovou adresu (manžel/ka, kamarád/ka, přítel/kyně, soused/ka, starší sourozenec atd.). Proto doporučujeme: pokud od nás chcete dostávat informační e-maily na adresu, kterou nejčastěji používáte, použijte prosím tuto adresu při registraci na webu K-klubu.

3) E-mail nepřišel, protože jste se odhlásili z odběru

Součástí hromadně rozesílaných e-mailů od K-klubu je i zápatí s odkazem “Odhlásit se z odběru”. Toho se využívá, pokud nechcete dostávat informační (reklamní) e-maily. Kliknutím na tento odkaz zajistíte, že vám už z našeho systému nebude chodit žádná pošta. Ovšem pokud budeme rozesílat důležité informace, toto odhlášení se nadále vztahuje i na veškerou další poštu, kterou zašleme. Chcete-li být tedy informováni, neodhlašujte se z odběru.

4) E-mail přišel, ale nečetli jste ho

I když se to zdá divné, zaznamenali jsme i tyto případy. Do schránky vám přišel e-mail, ale nečetli jste ho, protože jste ho nepovažovali za důležitý. Samozřejmě, nemůžeme nikoho nutit, aby četl všechny naše e-maily. Je to ovšem pro nás dobrá zpětná vazba. Pokusíme se první viditelné informace e-mailu “poladit” tak, aby vám už žádná důležitá zpráva neunikla 😉

5) E-mail nepřišel, protože jste špatně zadali e-mailovou adresu při registraci

Nejmenší procento případů je to, že špatně zadáte vaši e-mailovou adresu při registraci, většinou se jedná o překlep. Pokud takovou e-mailovou adresu objevíme, budeme vás kontaktovat, abychom ji společně opravili.

Než zavoláte do Káčka …

… že vám nepřišel e-mail: projděte si, prosím, těchto 5 bodů. Chyba se může stát vždy, pochopitelně i na naší straně, nikdo není neomylný. Ovšem je dobré se nejprve přesvědčit, ušetříte tím čas sobě i nám 😉

(Commenting: OFF)

Ač se mimořádná opatření rozvolňují, naše naplánované akce se bohužel v květnu neuskuteční.

Jedná se o obě exkurze, Koncert pod hvězdami a přednášku Prof. P. Kulhánka “Čené díry aneb díra sem a díra tam”.

Hvězdárna je pro veřejnost již normálně otevřená, můžete tedy přijít obdivovat kvetoucí zahradu, nebo se za bezoblačného počasí podívat dalekohledy.

Zde je malá ochutnávka našich činností: https://www.youtube.com/watch?v=529AHZ3Ftxo

Přejeme vám, ať máte v každé době co pozorovat.

Hvězdárna

(Commenting: OFF)

Vážení rodiče a návštěvníci zájmových a volnočasových aktivit v K-klubu,

jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast při zájmovém vzdělávání ve střediscích volného času.

Tímto Vám s radostí sdělujeme, že i K-klub znovu otevírá některé zájmové a volnočasové aktivity. Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v K-klubu a podmínky účasti jsou uvedeny v dokumentu o ochraně zdraví SVČ (ke stažení zde).
 

1) Základní podmínky pro účast na kroužcích a aktivitách

-> vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ (ke stažení zde)
-> rouška a sáček pro odložení roušky
Vzhledem k uvedeným požadavkům v dokumentu není technicky možné splnit předepsané podmínky pro všechny kroužky.


2) Přehled kroužků a zájmových aktivit s informacemi o pokračování

Vypracovali jsme přehlednou tabulku s výčtem všech kroužků a aktivit. U každé položky je uvedeno, jestli bude daný kroužek nebo aktivita pokračovat (některé již byly ukončeny). Tabulka je umístěna zde.

Nejpozději do 12. 5. 2020 prosíme o zpětnou vazbu, zda budete mít zájem pokračovat ve vypsaných kroužcích a aktivitách. Pokud od vás nedostaneme odpověď do tohoto termínu, budeme automaticky počítat s neúčastí.

Nejpozději do 14.5. budou probíhat aktualizace tabulky na našem webu. Pokud jste se přihlásili na pokračování a kroužek otevřen nebude, můžete žádat o vratku (ke stažení zde) (viz Podmínky pro vrácení peněz).


3) Termíny otevření a ukončení kroužků a zájmových aktivit

Pro dospělé: od 11. 5. 2020
Pro děti: od 18. 5. 2020 – dle počtu přihlášených zájemců
Ukončení všech kroužků a zájmových aktivit: 26. 6. 2020


4) Podmínky pro vrácení peněz

Z důvodu státem vyhlášených prázdnin a státních svátků nebo z důvodu zásahu vyšší moci (např. počasí, epidemie atd.) nevzniká právní nárok na vrácení zápisného. Přesto považujeme za slušnost a solidnost vám poměrnou část vrátit, pokud o ni budete mít zájem.
 
V takovém případě vyplňte “Žádost o vrácení peněz” (ke stažení zde) a podejte nejpozději do 15. 6. 2020 (vhozením do schránky budovy čp. 99). Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel. Žádosti budou vyřízeny z naší strany nejpozději do 31. 7. 2020.
Vztahuje se na:
– kroužky a zájmové činnosti předčasně ukončené z důvodu epidemie Covid-19
– obnovené kroužky a zájmové činnosti, ve kterých nepokračujete Vy nebo vaše dítě

5) Letní tábory

Stále přijímáme přihlášky na veškeré letní tábory, které jsme na letošní rok připravili. Platby zatím není nutné provádět. Sledujte náš web a Facebook, kde vás budeme nadále informovat.

(Commenting: OFF)

Portál pro sdílení aktivit, nápadů, návodů, cvičebních lekcí a především dobré mysli od středisek volného času / domů dětí a mládeže z Čech, Moravy i Slezska. Portál navštívíte kliknutím na obrázek pod textem:

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR nastartovalo projekt, který slouží ke sdílení různých aktivit na webu. Portál obsahuje videa s různými návody, cvičením, kurzy a mnoho dalšího. Hlavní snahou portálu je zpestřit obzvláště dětem smysluplně jejich volný čas v době karantény.

(Commenting: OFF)

V současné době nikdo z vás nemá možnosti trénovat v tělocvičnách s ostatními spoluhráči, jak jste byli zvyklí. Máte doma vlastní stůl? Jak doháníte fyzičku? Zkoušíte hrát své údery na prázdno, posilujete nebo jenom sledujete ping-pongová videa?
Pro ukrácení dlouhé chvíle přišly kluby
El Niňo Praha (https://www.instagram.com/elninopraha/)
a Euromaster Liberec (https://www.instagram.com/skstliberec/)
se zajímavými instagramovými výzvami!

Vyfoťte či natočte, jak udržujete svoje dovednosti s pálkou a míčkem, případně jak jste zvládli splnit výzvu výše zmíněných klubů. Označujte na instragramu profil Czech table tennis ve vašich fotkách či videích a doplňte příspěvky o hashtag #vsichnizastul a ty nejlepší se objeví přímo na profilu ČAST. Upalujte #vsichnizastul – nebo aspoň k pálce a míčku!

Česká Asociace Stolního Tenisu (ČAST) na svých webových stránkách www.ping-pong.cz nabízí několik možností, jak využít volný čas s vaším oblíbeným sportem:

(Commenting: OFF)

Více informace a objednávky zde.

Na tomto kurzu se naučíte vytvářet vlastní modely, dozvíte se, jaké musíte dodržet zásady, abyse vám 3D tisk podařil, naučíte se vnímat svět prostorově a také ho tak zakreslovat. Vyzkoušíte si několik grafických editorů a můžete si vybrat, který je pro vás nejlepší. Samozřejmostí je tisk 3D tiskárnou. Pokud jste modelář, můžete si váš model zdokonalit originální součástkou, žádná součástka pro vás není neopravitelná, nebo si vyrobíte něco co vám nikdo vyrobit nechtěl. Přijďte zúročit svůj důvtip a vymyslet něco co vám ostatní pochválí.

Schůzky:

Vzhledem k situaci, která nastala v důsledku opatření vlády, bude nutno zbývající hodiny kurzu posunout až na dobu, kdy nám to vláda opět umožní. Přesný termín ale zatím bohužel neznáme, zatím jen doufáme, že by to mohla být část května a celý červen. Jakmile budeme moci opět spustit provoz, vystavíme náhradní termíny!

  1. 10.2.2020 – seznámení s 3D tiskem a jeho využitím, seznámení s 3D grafickým editorem
  2. 17.2.2020 – základy 3D objektů(osy, úhly), materiály ze kterých se dá tisknout
  3. 24.2.2020 – práce v grafickém editoru a jeho funkce
  4. 9.3.2020 – práce na zadaném modelu v přesných rozměrech a měřítku
  5. příprava modelu na tisk (export do tisknutelného formátu)
  6. tisk modelu a práce na společném modelu
  7. doladění společného modelu a příprava na tisk
  8. samostatná práce na vlastním výrobku s pomocí instruktora
  9. samostatná práce na vlastním výrobku s pomocí instruktora a tisk výrobků
  10. samostatná práce na vlastním výrobku a tisk výrobků – výstava výrobků

Více informace a objednávky zde.

Plakát:

Více informace a objednávky zde.

(Commenting: OFF)