Schůzky rybáři

Začátečníci: 20.1. 2020 od 15:00

Pokročilí: 23.1.2020 od 16:00

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, KROUŽEK RYBÁŘŮ VŽDY V K-klubu na Valdštejnově náměstí čp.99, Jičín